Zakopane เมืองหลวงฤดูหนาวแห่งโปแลนด์

บรรยากาศภายในเขตเมือง Zakopane เมืองในเทศมณฑล Tatra แห่งจังหวัด Lesser Poland ทางตอนใต้สุดของประเทศ Poland ติดกับพรมแดนประเทศ Slovakia

เมืองที่มีประชากรราว 30,000 คนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตีนเขา Tatra บนระดับความสูง 800-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยโดดเด่นจากทัศนียภาพของขุนเขารอบด้านและสถานที่สำหรับเล่นสกี ทำให้ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองหลวงฤดูหนาวของโปแลนด์ เมืองดังกล่าวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของชาว Górale ซึ่งเป็นชนพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขา Tatra ทั้งทางใต้ของโปแลนด์ ทางเหนือของสโลวาเกีย และทางตะวันตกของยูเครน โดยอาคารบ้านเรือนไม้มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว ซึ่งริเริ่มโดย Stanisław Witkiewicz ในช่วงศตวรรษที่ 19

พิกัด: Zakopane map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต