กรุง Yerevan เมืองหลวงในเทือกเขาคอเคซัสอันน่าค้นหา

กรุง Yerevan (Երևան) คือ เมืองหลวงของประเทศ Armenia ประเทศเกิดใหม่ในแนวเทือกเขาคอเคซัสที่แยกตัวมาจากสหภาพโซเวียต ซึ่งมีภูเขา Ararat ภูเขาไฟบนชายแดนตุรกี-อาร์เมเนียที่ได้ชื่อว่าสวยสมบูรณ์ที่สุดในโลกเป็น
ฉากหลัง

กรุงเยเรวานเป็นเมืองศูนย์กลางทางการบริหาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยยังเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย เพราะค้นพบหลักฐานยืนยันว่ามีผู้คนอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ Hrazdan แห่งนี้มาตั้งแต่ 800 ปีก่อนคริสตกาล

Yerevan2

ภายหลังแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต เมืองอารยธรรมโบราณนี้ก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดด สาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักก็ก่อตัวขึ้นราวกับดอกเห็ด ส่งผลให้กรุงเยเรวานได้มีชื่อปรากฏในหนังสือ World Book Capital 2012 ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การยูเนสโก

พิกัด: Yerevan map

Yerevan3

Yerevan4

Yerevan5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต