Xitang เมืองโบราณที่ยังคงเสน่ห์แบบจีนย้อนยุคไม่เสื่อมคลาย

บรรยากาศแบบย้อนยุคสุดคลาสสิกของเมือง Xitang เมืองโบราณในเขตจังหวัด Jiashan แห่งแคว้น Zhejiang ทางตะวันออกของประเทศจีน เมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้ตั้งอยู่บนแนวฝั่งแม่น้ำทั้งหมด 9 สายซึ่งตัดกันไปมา ทำให้การเดินทางด้วยเรือเป็นวิธีการสัญจรหลักภายในเขตเมือง

เมืองดังกล่าวโดดเด่นด้วยทัศนียภาพของบ้านเรือนจีนโบราณริมฝั่งน้ำที่มีสะพานหินข้ามฝั่งไปมา เมืองนี้ยังเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Mission: Impossible ภาค 3 อีกทั้งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจีนอีกด้วย

พิกัด: Xitang map

Xitang1 Xitang2 Xitang3 Xitang4 Xitang6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต