อันดับเมืองที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยที่สุดประจำปี 2017

“The Economist” นิตยสารชื่อดังของสหราชอาณาจักรได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล และทำการจัดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัยประจำปี 2017 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากแง่มุม 4 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยทางดิจิตอล การสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยส่วนบุคคล

ในโผอันดับจะเรียงตามคะแนนความปลอดภัยที่ได้ โดยคะแนนเต็มคือ 100 คะแนน ถ้ากำลังมองหาจุดหมายที่มีความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัย นี่คือ 10 อันดับแรกของปีนี้ สำหรับปีนี้มีเมืองในทวีปเอเชียติดเข้ามา 3 เมือง

อันดับ 10 – Zürich, Switzerland

Overall score: 85.20

เมืองศูนย์กลางทางการเงินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้มีคะแนนความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในอันดับ 4 ของโลก และยังมีความพร้อมในแง่โครงสร้างพื้นฐานดีเยี่ยมโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะภายในเมือง

อันดับ 9 – Hong Kong, China

Overall score: 86.22

ผลจากการก่อตั้งหน่วยงานดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีของฮ่องกงเมื่อปี 2015 ทำให้หนึ่งในเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของโลกแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีความปลอดภัยในโลกดิจิตอลสูงมาก รวมทั้งในแง่โครงสร้าง
พื้นฐานและความปลอดภัยส่วนบุคคลก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน

อันดับ 8 – Stockholm, Sweden

Overall score: 86.72

ในภาพรวมเรื่องความปลอดภัยในเขตเมืองหลวงของประเทศสวีเดนแห่งนี้ถือว่าอยู่ในระดับ top 10 ทั้งหมด โดยจุดแข็งที่สุดอยู่ที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เข้ามาเป็นอันดับ 4 ของโลก

อันดับ 7 – Sydney, Australia

Overall score: 86.74

ศูนย์กลางเศรษฐกิจและจุดหมายด้านการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศออสเตรเลียแห่งนี้มีข้อได้เปรียบเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านการสาธารณสุขที่อยู่อันดับ 6 ของโลก

อันดับ 6 – Amsterdam, Netherlands

Overall score: 87.26

แม้เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์แห่งนี้อาจมีภาพลักษณ์แง่ลบจากการเป็นแหล่งรวมสถานที่โลกีย์ยามค่ำคืน แต่ถ้าพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว เมืองแห่งคูคลองนี้ติดอันดับเข้ามาถึง 3 อันดับ ได้แก่ ความปลอดภัยด้านดิจิตอลอันดับ 4 ความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานอันดับ 6 และความปลอดภัยส่วนบุคคลอันดับ 10

อันดับ 5 – Melbourne, Australia

Overall score: 87.30

อีกเมืองคุณภาพชีวิตดีเยี่ยมของโลกที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยในทุกด้านตามเกณฑ์ โดยติดอันดับ top 10 ในทุกด้าน
โดดเด่นที่สุดเป็นเรื่องความปลอดภัยในแง่โครงสร้างพื้นฐานจำพวกระบบขนส่งสาธารณะที่มีการวางระบบอันทรงประสิทธิภาพ

อันดับ 4 – Toronto, Canada

Overall score: 87.36

เมืองสำคัญทางการเงินของประเทศแคนาดาแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องความปลอดภัยมาอย่างสม่ำเสมอ โดยโดดเด่นจากความปลอดภัยส่วนบุคคลที่อยู่ในอันดับ 5 ของโลก รวมทั้งยังมีความปลอดภัยทางดิจิตอลอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย

อันดับ 3 – Osaka, Japan

Overall score: 88.87

เมืองใหญ่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้มีจุดแข็งเรื่องระบบสาธารณสุขที่ดีเลิศ พร้อมทั้งอัตราการเกิดอาชญากรรมที่อยู่ในระดับต่ำมาก

อันดับ 2 –  Singapore

Overall score: 89.64

สิงคโปร์เข้าป้ายมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในแง่ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยส่วนบุคคล และยังเป็นอันดับ 2 ในเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีอีกด้วย

อันดับ 1 – Tokyo, Japan

Overall score: 89.80

เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยเฉลี่ยทุกด้านมากที่สุดในโลกประจำปี 2017 โดยอยู่อันดับหนึ่งในแง่ความปลอดภัยทางดิจิตอล อันดับ 2 ในเรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และอันดับ 4 ในส่วนความปลอดภัยส่วนบุคคล

ที่มา:  The Economist