Walls of Itchan Kala แนวกำแพงเมืองโบราณมรดกโลกแห่งอุซเบกิสถาน

ด้านหน้าของ Itchan Kala แนวกำแพงเมืองชั้นในของเมือง Khiva หรือ Xiva เมืองโบราณอายุกว่า 2,000 ปี ในแคว้น Xorazm ทางตะวันตกของประเทศ Uzbekistan ติดกับชายแดนประเทศ Turkmenistan

แนวกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 แห่งนี้โอบล้อมโบราณสถานสำคัญในเขตเมืองชั้นในไว้ทั้งหมด โดยด้านในเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานและบ้านเรือนอายุเก่าแก่ทั้งหมดกว่า 250 หลัง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่มรดกโลกตั้งแต่ปี 1990 แนวกำแพงเมืองดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยอิฐความสูง 10 เมตร โดยมีประตูเมืองทางเข้าทั้งสี่ด้าน ซึ่งขนาบข้างด้วยหอคอยคู่อันงดงาม

พิกัด: Itchan Kala map

Walls of Itchan Kala2 Walls of Itchan Kala3 Walls of Itchan Kala4 Walls of Itchan Kala5 Walls of Itchan Kala6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต