Vyborg เมืองหลากวัฒนธรรมริมทะเลบอลติกแห่งรัสเซีย

สภาพบ้านเมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ทั้งรัสเซียน สวีดิช และฟินนิช นาม “Vyborg” เมืองริมแม่น้ำ Vuoksi มุมบนของปากอ่าวชื่อเดียวกับเมืองแห่งแคว้น Leningrad ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ Russia ห่างจากเมือง St. Petersburg ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 130 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนประเทศ Finland เพียง 38 กิโลเมตร

ในอดีตเมืองดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างฝั่งโซเวียตกับดินแดนแถบบอลติก ทำให้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของหลายประเทศ โดยสุดท้ายตกเป็นของสหภาพโซเวียตภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ปัจจุบันในเมืองยังคงหลงเหลือมรดกจากดินแดนที่เคยปกครอง อาทิ ปราสาทสไตล์สวีดิชที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 บ้านเรือนแบบฟินแลนด์ รวมทั้งแนวป้อมปราการที่สร้างขึ้นโดยโซเวียต

พิกัด: Vyborg map

Vyborg4

Vyborg2

Vyborg3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต