ประเทศที่คนไทยสามารถเข้าได้โดยมีเงื่อนไขบางประการ (Visa Exemption)

บางคนอาจยังไม่ทราบว่าผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเดินทางไปยังบางประเทศได้หากมีวีซ่าของบางประเทศที่ยังไม่หมดอายุ มาดูกันว่ามีประเทศไหนกันบ้างที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังกล่าว (อัพเดทล่าสุดกุมภาพันธ์ 2560)

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยมีเงื่อนไขบางประการ

 1. Mexico ถ้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ สามารถพำนักได้โดยยกเว้นวีซ่า 180 วัน โดยต้องเข้าเม็กซิโกโดยผ่านทางประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
 2. Puerto Rico ถ้าเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้า Puerto Rico จะยกเว้นวีซ่าและอยู่ได้ 30 วัน
 3. Bulgaria ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าโรมาเนียที่ยังไม่หมดอายุ สามารถพำนักได้ 90 วัน
 4. Kosovo ถ้ามีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอเมริกา วีซ่าแคนาดา หรือวีซ่าออสเตรเลีย ซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน
 5. Ireland ถ้ามีวีซ่า UK แบบ Short Stay type C (วีซ่าท่องเที่ยว) ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ต้องเดินทางเข้าอังกฤษก่อน (แค่ transit ที่อังกฤษไม่ได้)
  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.inis.gov.ie
 6. Costa Rica ถ้ามีวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจของสหรัฐฯ แคนาดา เชงเก้น และมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา โดยสามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน
 7. Croatia ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple Entries วีซ่าโรมาเนีย วีซ่าบัลกาเรีย หรือวีซ่าไซปรัส ซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 8. Bosnia & Herzegovina ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple Entries ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 5 วัน และต้องเดินทางเข้ามาจากประเทศสมาชิก EU หรือ Croatia เท่านั้น
 9. Romania ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple Entries ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 10. Serbia ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple Entries วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่า UK ซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 11. Macedonia ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple Entries และมีอายุเหลืออย่างน้อย 5 วัน ก่อนเข้าเขตประเทศ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 12. Albania ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple Entries วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่า UK ซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน โดยต้องเคยใช้วีซ่านั้นๆ เข้าประเทศเจ้าของวีซ่ามาก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง
 13. Colombia ถ้ามีวีซ่าสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภทท่องเที่ยว หรือวีซ่าระยะยาว) ซึ่งวีซ่าต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย โดยระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย
 14. Guatemala ถ้ามีวีซ่าอเมริกา แคนาดา หรือเชงเก้น ที่ยังไม่หมดอายุและพาสปอร์ตเหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือน
 15. Belize ถ้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุและพาสปอร์ตเหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือน
 16. Honduras ถ้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุและพาสปอร์ตเหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือน
 17. Nicaragua ถ้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ และต้องชำระภาษีเข้าประเทศ 10 ดอลล่าร์ หรือสามารถขอ visa on arrival ที่สนามบินก็ได้

*ทั้งนี้ ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขบางประการเพื่อให้สามารถเข้าดินแดนดังกล่าวได้โดยไร้ปัญหาจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศอีกครั้งก่อนการเดินทาง พร้อมนำเอกสารหลักฐานที่ชี้ชัดว่าได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองได้ในกรณีใดบ้างติดตัวไปด้วยเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่หากเกิดปัญหา รวมทั้งบางประเทศมีเงื่อนไขให้ลงทะเบียนการเข้าประเทศและต้องมีหลักฐานยืนยันตอนขาออกนอกประเทศนั้นๆ ซึ่งส่วนมากโรงแรมจะเป็นผู้ออกให้

 

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต