Vianden เมืองโบราณในหุบเขาอันทรงคุณค่าแห่งลักเซมเบอร์ก

Vianden หรือ Veianen คือเมืองท่องเที่ยวสำคัญในหุบเขาริมฝั่งแม่น้ำ Our ในเขต Diekirch ทางตอนบนของประเทศ Luxembourg ใกล้กับพรมแดนประเทศ Germany

เมืองดังกล่าวมีชื่อเสียงจาก Vianden Castle (Buerg Veianen) ปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์ เริ่มแรกสร้างขึ้นในสไตล์โรมาเนสก์ พอเวลาผ่านไปจึงได้เริ่มเพิ่มเติมสไตล์โกธิคและเรอเนสซองส์เข้าไปจนออกมาสมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นในปัจจุบัน และด้วยภูมิประเทศที่อยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 310 เมตร จึงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึกโจมตี นอกเหนือจากการเป็นที่ประทับของท่านเคาท์แห่งเวียนเดนเพียงอย่างเดียว

Vianden3

Vianden6

Vianden1

นอกจากนี้ เขตเมืองเก่าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจาก Buerg Veianen หรือ Vianden Castle แห่งนี้ก็นับเป็นอีกพื้นที่ทรงคุณค่าของทางการลักเซมเบอร์กเพราะรายล้อมด้วยอาคารและตรอกซอกซอยสมัยยุคกลางมากมาย ภายในเขตเมืองเก่านี้มีพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่สำหรับผู้มีใจรักศิลปะ โดยผู้คนนิยมใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักในการเที่ยวชมทั่วทั้งเมือง

พิกัด: Vianden map

Vianden4

Vianden2

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต