Valparaíso เมืองสีสันเจ้าของฉายา “The Jewel of the Pacific”

บ้านเรือนสีสันบนเนินเขาแห่งเมือง Valparaíso เมืองหลวงของจังหวัดชื่อเดียวกันทางตอนกลางของประเทศ Chile โดยตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากกรุง Santiago ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร

เมืองท่าสำคัญที่เป็นจุดพักระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของเขตแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ และด้วยความที่ตัวเมืองบนเนินเขารายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่หลากหลายซึ่งผสมผสานกันอย่างลงตัว ทำให้เมืองที่ได้สมญานามว่า “The Jewel of the Pacific” แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2003 และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบในเวลาต่อมา

พิกัด: Valparaíso map

Valparaíso2

Valparaíso4

Valparaíso3

Valparaíso1

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต