Ushuaia เมืองสุดใต้ของโลกแห่งอาร์เจนติน่า

เมืองที่ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ทางใต้ที่สุดของโลกอย่าง Ushuaia เมืองหลวงของจังหวัด Tierra del Fuego เกาะทางใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นของประเทศ Argentina และประเทศ Chile

Ushuaia6

เมืองที่อยู่ในเขตอาร์เจนติน่าแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างริมชายฝั่ง Isla Grande de Tierra del Fuego กับแนวเทือกเขา Martial โดยชาวเมืองส่วนมากประกอบอาชีพประมง อุตสาหกรรมแก๊สธรรมชาติและน้ำมัน รวมทั้งทำฟาร์มแกะ นอกจากนี้การท่องเที่ยวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เมืองซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยแค่ 1.6 องศาเซลเซียสนี้มีรายได้มากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมเดินทางมาเพื่อสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ชมนกตระกูลขั้วโลกใต้ ฝูงเพนกวินและแมวน้ำ รวมไปถึงวาฬเพชฌฆาตที่หาดูได้ทั่วไปบริเวณช่องแคบ Beagle

พิกัด: Ushuaia map

Ushuaia3

Ushuaia4

Ushuaia2

Ushuaia5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต