Undredal หมู่บ้านสวรรค์ริมฝั่งฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์

หมู่บ้านเล็กๆ ริมฝั่งฟยอร์ด Aurlandsfjord อันเงียบสงบนามว่า Undredal ในเขตการปกครอง Aurland ในเทศมณฑล Sogn og Fjordane ทางตะวันตกของประเทศ Norway

หมู่บ้านที่มีประชากรเพียงประมาณ 100 คนแห่งนี้ในอดีตสามารถเข้าถึงได้ทางเรือเท่านั้น แต่หลังจากมีการตัดถนนสาย E16 และเจาะอุโมงค์ทะลุช่องเขาเมื่อปี 1988 ทำให้รถยนต์เป็นอีกทางเลือกในการเข้าสู่เขตเมือง หมู่บ้านดังกล่าวมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย โดยทำฟาร์มเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตที่ได้จึงเป็นชีสจากนมแพะสีน้ำตาลที่เรียกว่า “Geitost” และไส้กรอกเนื้อแพะซึ่งเป็นเหมือนจุดขายสำคัญของหมู่บ้าน

พิกัด: Undredal map

Undredal2

Undredal3

Undredal4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต