Trosa เมืองเล็กๆ ริมน้ำบรรยากาศสุดชิลล์แห่งสวีเดน

บรรยากาศสบายๆ ริมฝั่งแม่น้ำ Trosa ในเขตเมือง Trosa เมืองในเขตการปกครองชื่อเดียวแห่งจังหวัด Södermanland ริมชายฝั่งทะเลบอลติก ทางตะวันออกของประเทศ Sweden

เมืองขนาดเล็กที่มีอาณาเขตทั้งหมดเพียง 3.60 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตของเขตเมืองสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองที่ผู้คนร่ำรวยอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยประชากรราว 1 ใน 3 ของเมืองมีรายได้สูงถึง 1.5 ล้าน SEK (ประมาณ 45 ล้านบาท) ต่อปี เมืองดังกล่าวยังมีสถานะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนอันดับ 3 ของสวีเดนอีกด้วย

ที่มา: Trosa map

Trosa1 Trosa2 Trosa3 Trosa5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต