Trojan Horse ม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของตุรกี

ตุรกีเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ที่มีอารยธรรมมาอย่างยาวนาน และหนึ่งในสถานที่สำคัญก็คือ
เขตประวัติศาสตร์มรดกโลก Truva หรือ Troya ซึ่งมีชื่อเสียงจาก “Trojan Horse” หรือ Wooden Horse
(Doúreios Híppos) ม้าไม้ที่โด่งดังสุดๆ จากภาพยนตร์เรื่อง Troy ที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอย
เพื่อเป็นของกำนัลที่ชนะในสงคราม Trojan แต่ความจริงแอบบรรจุคนในม้าไม้ เพื่อมาเปิดประตูเมืองให้ทหารเข้าตี
ตัวเมือง จนเมืองทรอยล่มสลาย

Trojan Horse2

ปัจจุบันม้าไม้ที่สร้างจำลองขึ้นมาตัวนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Truva ใกล้กับเขตเมือง Çanakkale เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดปะทะของสงคราม Trojan ในอดีตมากที่สุด โดยอยู่บนคาบสมุทรอนาโตเลีย ริมฝั่งช่องแคบ Dardanelles

พิกัด: Troy map

Trojan Horse3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต