สงบปลอดภัยที่สุด! ไอซ์แลนด์เข้าป้ายอันดับ 1 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

“ไอซ์แลนด์” ประเทศเกาะทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สงบและปลอดภัยที่สุดประจำปี 2016 จากการเปิดเผยของ Institute for Economics and Peace หรือสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ซึ่งได้จัดอันดับ Global Peace Index (GPI) ที่จัดทำมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยนับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้วที่ไอซ์แลนด์เข้าป้ายมาเป็นอันดับแรก

การพิจารณาใช้เกณฑ์จากอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ ระดับอาชญากรรมรุนแรง จำนวนประชากรคุก การรักษาความปลอดภัยในสังคม อัตราการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การทุจริตคอรัปชั่นต่ำ รวมถึงการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

10 อันดับประเทศที่มีความสงบสุขและปลอดภัยมากที่สุดประจำปี 2016

1. Iceland
2. Denmark
3. Austria
4. New Zealand
5. Portugal
6. Czech Republic
7. Switzerland
8. Canada
9. Japan
10. Slovenia

ทั้งนี้ สำหรับประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 103 ส่วนสหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับที่ 47 และออสเตรเลียอยู่อันดับ 15 ในขณะที่อันดับสุดท้ายตกเป็นของซีเรียตามคาด

www.independent.co.uk
www.independent.co.uk

ที่มา: lonelyplanet.com