ประเทศขึ้นชื่อเรื่อง “จริยธรรมการท่องเที่ยว” ประจำปี 2016

ทุกวันนี้คนเราต่างให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น อาหารที่กินผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างไร หรือเสื้อผ้าที่ใช้ทำมาจากอะไร เช่นเดียวกับในแง่การท่องเที่ยวที่หลายประเทศให้ความใส่ใจในเรื่อง “จริยธรรม” กันมากขึ้น

Ethical Traveler หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ รอบโลก และได้จัดอันดับ 10 ประเทศที่มีการจัดการด้านจริยธรรมการท่องเที่ยวดีที่สุดประจำปี 2016 โดยพิจารณาจากทั้งระดับนโนบายและระดับปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาสวัสดิภาพของคนในประเทศ มาดูกันเลยครับว่ามีประเทศใดบ้าง

Cape Verde

ประเทศกลุ่มเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก นอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งเคยเป็นดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกส ประเทศประชาธิปไตยใหม่นี้ได้ชื่อว่ามีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม โดยมีแผนการนำพลังงานเก่ากลับมาใช้ใหม่สูงถึงร้อยละ 50 ในปี 2020

cape-verde

Dominica

ประเทศเกาะในทะเลแคริบเบียนที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสวรรค์ของนักดำน้ำและนักปีนเขาแห่งนี้มีระบบการจัดการสวัสดิการในด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนที่ดีเยี่ยม โดยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานได้

dominica

Grenada

อีกหนึ่งประเทศเกาะในเขตทะเลแคริบเบียนที่ให้สิทธิความเป็นพลเมืองในระดับสูงมาก รวมทั้งในแง่การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเกาะดังกล่าวขึ้นชื่อเรื่องชายหาดอันสะอาดเนียนตา

grenada

Federated States of Micronesia    

สหพันธรัฐไมโครนีเซีย กลุ่มเกาะสวรรค์ของนักดำน้ำที่เป็นดินแดนในปกครองของสหรัฐฯ กลางมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีพัฒนาการในระดับสูง โดยมีแผนการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม รวมทั้งระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล

micronesia

Mongolia

มองโกเลียเพิ่งจะฉลอง 25 ปีแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปในปีนี้ (2016) อีกทั้งยังได้รับคะแนนสูงสุดในแง่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองอีกด้วย

mongolia

Panama

ประเทศในทวีปอเมริกากลางที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ และจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกที่คลองปานามา ปานามามีพัฒนาการอย่างชัดเจนในแง่การค้ามนุษย์ที่ลดน้อยลง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรสัตว์ป่า

panama

Samoa

ประเทศเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่เต็มไปด้วยน้ำตก ป่าดิบชื้น และชายหาดขาวสะอาดแห่งนี้มีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานทดแทน 100% ภายในปี 2017

samoa

Tonga

ประเทศกลุ่มเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่โดดเด่นจากแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เพิ่งเป็นโต้โผจัดการประชุมว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนและการให้ความเสมอภาคทางเพศในเขตแปซิฟิกครั้งที่ 1 ไปเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา

tonga

Uruguay

ประเทศขนาดเล็กในทวีปอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวโด่งดังจากการเปิดเสรีการใช้กัญชาแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในแง่การใช้พลังงานทดแทน โดยกว่าร้อยละ 90 ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศมาจากพลังงานทดแทนทั้งสิ้น

uruguay

ที่มา: ethicaltraveler.org