Tongkonan บ้านโบราณรูปทรงเอกลักษณ์บนเกาะสุราเวสีแห่งอินโดนีเซีย

Tongkonan บ้านเรือนสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชาว Toraja กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในแถบทางใต้ของเกาะ Sulawesi หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเกาะ Celebes ทางตะวันออกของประเทศ Indonesia

บ้านเรือนรูปทรงเอกลักษณ์คล้ายเรือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานนี้สร้างขึ้นโดยอาศัยแรงงานคนทั้งหมด โดยส่วนมากแล้วจะเป็นสมาชิกทั้งหมดของครอบครัว รวมทั้งเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง บ้านเรือนลักษณะดังกล่าวแสดงถึงระดับชนชั้นในสังคม ผู้ที่มีสิทธิ์สร้างบ้านแบบนี้คือชนชั้นสูงเท่านั้น บ้านของชาวบ้านทั่วไปจะมีขนาดเล็กและประดับตกแต่งน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมีชื่อเรียกว่า Banua

พิกัด: Sulawesi map

Tongkonan2

Tongkonan3

Tongkonan4

Tongkonan5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต