เที่ยวเอง รีวิว ลองเยียร์บีน สวาลบาร์ด นอร์เวย์ ขั้วโลกเหนือ tieweng review longyearbyen svalbard norway north pole arctic

สำรวจ North Pole ความเป็นที่สุดคือสิ่งที่น่าค้นหาเสมอ

หลังจากไปเก็บสถานที่ที่เป็นที่สุดในยุโรปมาเกือบครบแล้ว ครั้งนี้ขอมาเก็บอีกหนึ่งที่สุดของยุโรปและของโลก นั่นคือ Svalbard

Svalbard หรือหมู่เกาะสวาลบาร์ด (สฟาลบาร์) คือหมู่เกาะทางเหนือสุดของทวีปยุโรปในมหาสมุทรอาร์กติกกึ่งกลางระหว่างแผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ ห่างจากกรุง Oslo เมืองหลวงของนอร์เวย์กว่า 2,000 กิโลเมตร ไกลจาก North Cape จุดที่ได้ชื่อว่าอยู่เหนือสุดบนแผ่นดินนอร์เวย์ถึง 650 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือเพียง 1,309 กิโลเมตร

1 North Pole map - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
photo credit: geology.com

ประวัติการค้นพบหมู่เกาะแห่งนี้ที่พอมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนคือนักเดินเรือสำรวจชาวดัตช์นามว่า Willem Barentsz และคณะได้เดินทางเสี่ยงภัยมาจนค้นพบสวาลบาร์ดโดยบังเอิญในปีค.ศ. 1596 จึงตั้งชื่อเกาะว่า Spitzberg ตามชื่อยอดเขาแหลมที่พวกเขาพบเห็นบนเกาะหลักของหมู่เกาะสวาลบาร์ด

แม้ว่าพระราชบัญญัติสวาลบาร์ดปีค.ศ. 1925 กำหนดให้หมู่เกาะสวาลบาร์ดอยู่ในอำนาจอธิปไตยของประเทศนอร์เวย์ แต่นอร์เวย์ก็ไม่ได้มีอำนาจปกครองดินแดนนี้โดยสมบูรณ์ สวาลบาร์ดเป็นเขตปกครองพิเศษซึ่งดูแลโดย The Governor of Svalbard มีข้อกำหนดทางกฎหมายต่างจากนอร์เวย์แผ่นดินใหญ่ เช่น ได้รับการยกเว้นภาษี รวมถึงไม่ได้อยู่ใน Schengen Area จึงเดินทางเข้า-ออกเพื่อไปท่องเที่ยวและรับจ้างทำงานได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีการตรวจลงตราวีซ่า แปลว่าไม่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นนั่นเอง

อย่างไรก็ดี การเดินทางไป Svalbard จะต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบิน Oslo ซึ่งเจ้าหน้าที่ตม. อาจเรียกขอดูวีซ่าได้ ดังนั้นเพื่อความมั่นใจจึงควรมีวีซ่าเชงเก้นอย่างน้อย Single Entry ถ้าได้ Two / Multiple Entries จะดีมาก
(ตอนขอวีซ่าจากสถานทูตนอร์เวย์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะไป Svalbard เพื่อให้พิจารณาอนุมัติวีซ่ามากกว่า Single Entry)

วิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดคือใช้บริการสายการบินไทย เส้นทาง Bangkok – Oslo ซึ่งออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 00.55 น.

2 BKK OSL 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ต่อไฟลท์ของสายการบิน Scandinavian Airlines (SAS) เส้นทาง Oslo – Longyearbyen เวลา 09.45 น. ใช้เวลาบินอีกราว 3 ชั่วโมง

3 Norway map - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
photo credit: www.ft.com

ตอนเช็คอินที่เคาน์เตอร์ TG ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าให้ออก Boarding Pass ไปถึง Longyearbyen เลย และส่งกระเป๋าเดินทางไปยังปลายทางสุดท้ายด้วย โดยเตรียมเอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน Oslo – Longyearbyen ไปด้วย การบินไทยกับ SAS เป็น Alliance กัน สามารถทำแบบนี้ได้ ไม่ต้องผ่านตม. ออกไปรับกระเป๋าแล้วเช็คอินสายการบิน SAS ใหม่ ผ่าน security check และตม. กลับไปรอเครื่องที่เกทอีก

พอถึงสนามบิน Oslo ให้แจ้งตม. ว่าจะต่อไฟลท์ไป Longyearbyen เค้าจะให้ออกอีกประตูไปที่เกทโดยไม่สแตมป์เข้าเขตเชงเก้น แต่ถ้าจะใช้เลานจ์สำหรับผู้โดยสารชั้น Business จะต้องผ่านตม. ออกไปซึ่งเท่ากับใช้วีซ่าเชงเก้นไป 1 entry แล้ว ขากลับมา Oslo จะต้องผ่านตม. ออกไปค้างคืน หรือออกไปรับกระเป๋าเดินทาง เช็คอินการบินไทยใหม่ ผ่านตม. ขาออกใหม่เพื่อต่อไฟลท์ในวันนั้น เพราะเวลาต่อเครื่องไม่ค่อยลงตัวกัน ถ้าได้วีซ่าเชงเก้นแค่ Single Entry จะไม่เพียงพอครับ

ถึง Svalbard

เครื่องบินร่อนลงจอดที่ Svalbard Lufthavn Longyear หรือสนามบิน Longyearbyen บนเกาะ Svalbard ตอน 12.40 น.

4 Svalbard 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
5 Svalbard Lufthavn Longyear 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

Svalbard ประกอบด้วยเกาะแก่งต่างๆ มากมาย โดยเกาะใหญ่หลักๆ คือ Spitsbergen (สปิตซ์เบอร์เกน) เกาะใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 39,000 ตารางกิโลเมตร และ Nordaustlandet (นอร์ดออสต์ลานเด็ต)

เมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างถาวรมี 3 เมือง ได้แก่ Longyearbyen ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของหมู่เกาะ, Ny-Ålesund และ Barentsburg ทั้ง 3 เมืองไม่มีถนนเชื่อมต่อกัน ต้องนั่งเรือหรือเฮลิคอปเตอร์

6 Svalbard map 1024x937 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
photo credit: www.arch2arctic.com

Longyearbyen หรือลองเยียร์เบียน (ลองเยียร์บีน) คือเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของหมู่เกาะ เมืองที่ตั้งอยู่ริมอ่าว Isfjorden (อีสฟยอร์ด) ทางตะวันตกของเกาะสปิตซ์เบอร์เกนแห่งนี้เป็นที่รู้จักครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1926 ในนาม Longyear City โดยตั้งชื่อตาม John Munro Longyear เจ้าของธุรกิจเหมืองแร่ในเขตอาร์กติกซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรก เมืองนี้ถูกใช้ทำเหมืองแร่เป็นเวลาหลายทศวรรษจนมีผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างของสวาลบาร์ด ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค การศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคมทั้งทางบก ทะเล และอากาศ

7 Longyearbyen 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

สนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร นั่งรถบัสที่จะมาตามเวลาที่มีไฟลท์บินลงเข้าเมืองไปลงที่ Stationen

Flybussen 768x1024 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
8 Stationen 1024x762 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ตัวเมืองเล็กนิดเดียวครับ รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน Restaurant Kroa ใกล้ๆ Stationen

9 Restaurant Kroa 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
10 Restaurant Kroa 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
11 Restaurant Kroa 768x1024 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

เดินเล่นตามถนนสายหลักใจกลางเมืองชื่อ Hilmar Rekstens vei แป๊บนึงก่อนไปขึ้นเรือสำรวจขั้วโลกเหนือ

12 Longyearbyen 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
13 Longyearbyen 1024x769 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
14 Longyearbyen 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ไปท่าเรือ เช็คอินก่อนเวลาเรือออกตอน 6 โมงเย็น

15 Hondius 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ทริปนี้ต้องนอนในเรือ 7 คืนครับ

16 Hondius 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ช่วงเดือนที่สามารถล่องเรือสำรวจขั้วโลกเหนือได้คือ มิ.ย.-ส.ค. อาจเลยไปได้ถึงกลางก.ย.

สวาลบาร์ดอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือจึงมีอากาศหนาวจัดเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -16 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุดคือ 20 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน

แม้จะเป็นฤดูร้อน แต่ก็ควรเตรียมเสื้อกันหนาวที่ป้องกันความหนาวเย็นที่ 0ºC ไปด้วยครับ

สำหรับการจองเรือ แนะนำให้ติดต่อบริษัท World Surprise Travel ซึ่งจะจัดโปรแกรมไป Svalbard ช่วงเดือนมิ.ย. ของทุกปี เพื่อความสะดวก มีคนจัดการให้ทุกเรื่อง เพราะห้องพักในเรือหนึ่งลำมีเอเยนต์ทั่วโลกเป็นตัวแทนขายและมักจะถูกเหมาห้องจำนวนมากล่วงหน้าร่วมครึ่งปี ใครอยากไปก็ต้องรีบคุยกับทาง World Surprise นะครับ

Add Line @worldsurprise หรือสแกน QR Code นี้ http://bit.ly/2JrfD3r ไปสอบถามข้อมูลได้เลย

โทรไปที่ 0 2634 8877 ก็ได้ หรือเข้า www.worldsurprise.com ไปอ่านรายละเอียดทริปต่างๆ กัน

ได้เวลาออกเรือ

17 Bykaia 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

วันแรกบนเรือ เรือล่องไปตามฟยอร์ดชื่อว่า Isfjorden

18 Isfjorden 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

สตาฟฟ์ของเรือจะนัดแจ้งแผนว่าวันรุ่งขึ้นจะไปไหนบ้างซึ่งต้องดูสถานการณ์และสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปชั่วโมงต่อชั่วโมง ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเจอสัตว์ขั้วโลกก็จะประกาศให้ได้ยินทั่วเรือครับ

วันที่ 2
เรือล่องไปทางใต้ของหมู่เกาะ Svalbard ถึงอ่าว Hornsund ตอนเช้า

19 Hornsund 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
20 Hornsund 1024x683 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ยอดเขาแหลมโดดเด่นในบริเวณนี้คือ Bauteen

21 Hornsund 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

เช้านี้โชคดีเจอหมีขาวตัวแรกเลย แต่มันอยู่ไกลมาก ใช้เลนส์เทเลส่องไปถ่ายยังเห็นตัวเล็กนิดเดียว ไม่ได้เจอหมีขาวกันได้ง่ายๆ นะครับ

22 Hornsund 1024x683 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

วันนี้อากาศแจ่มใสมาก เลยสามารถลง zodiac หรือเรือยางไปตามหาเจ้าหมีขาวใกล้ๆ แต่ก็เห็นอยู่ไกลลิบๆ เหมือนเดิม

ล่องเรือเล็กที่ Mendeleevbreen ในอ่าว Hornsund ชมธารน้ำแข็งและฝูงกนกแทนก็ได้

23 Mendeleevbreen 722x1024 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
24 Mendeleevbreen 1024x769 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
25 Mendeleevbreen 1024x769 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
26 Mendeleevbreen 1024x683 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

วันต่อๆ มา สตาฟฟ์เรือมีกิจกรรมให้ทำไม่ซ้ำโลเคชั่นเลยครับ เช่น

ลงเรือยางไปยังแหล่งวอลรัสที่ Kapp Lee บนเกาะ Edgeøya (Edge Island)

27 Kapp Lee 1024x682 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ตามหาเจ้าหมีขาวแถว Erik Eriksenstretet กว่าจะเจอได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลย เรือตัดน้ำแข็งเข้าไปใกล้ได้มากพอที่จะถ่ายรูปได้อย่างชัดเจนครับ

28 Erik Eriksenstretet 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
หมีขาวอยู่ในวงกลมเล็กๆ นะครับ
29 Erik Eriksenstretet 1024x683 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
30 Erik Eriksenstretet 1024x769 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
31 Erik Eriksenstretet 1024x683 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
32 Erik Eriksenstretet 1024x683 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

พาไปชม Bråsvellbreen ธารน้ำแข็งหน้ากว้างถึง 50 กิโลเมตร ใกล้เกาะ Nordaustlandet

33 Brasvellbreen 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ฝ่าก้อนน้ำแข็งมหาศาลในมหาสมุทรอาร์กติกที่ Sørporten บังเอิญเจอคู่วอลรัสกำลังนอนอาบแดดอยู่บน sea ice ด้วย

34 Hondius 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
35 Sorporten 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

Landing ขึ้นบกที่ Torellneset บนเกาะ Nordaustlandet เดินสำรวจบริเวณนี้ซึ่งมีให้เลือก 3 ระยะ ตั้งแต่ระยะใกล้ กลาง และไกล

36 Torellneset 1024x769 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

Sea Ice landing ลงไปเดินเล่นบนแผ่นน้ำแข็งกลางมหาสมุทร ชอบกิจกรรมนี้มากครับ

37 Hinlopenstretet 1024x769 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
38 Hinlopenstretet 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
39 Hinlopenstretet 1024x683 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

Landing ขึ้นบกอีกครั้งที่ Sundneset สำรวจพื้นที่เกาะ Barentsøya (Barents Island) เดินทางไกลขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขา Fuglehallet ถ้าใครเดินไม่ไหวก็เดินเล่นแถวชายฝั่งได้

40 Sundneset 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
41 Fuglehallet 1024x713 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
42 Fuglehallet 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ล่องเรือกลับไปที่เกาะหลักคือ Spitsbergen ขึ้นฝั่งที่ Camp Millar บริเวณ Bellsund แหล่งอาศัยของกวางเรนเดียร์ตามธรรมชาติ

43 Camp Millar 1024x769 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
44 Bellsund 1024x769 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ขึ้นบกอีกที่ที่ Fagerbukta ชมกลาเซียร์ Recherchefjorden

45 Recherchefjorden 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ปิดท้ายด้วยการท้าทายความหนาวเย็น ลงเล่นน้ำมหาสมุทรอาร์กติกในอุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็งครับ 55

46 Fagerbukta 1024x646 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
47 Fagerbukta 1024x742 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

กิจกรรมทั้งหมดนี้ไม่ได้บังคับทุกคนให้ทำนะครับ ใครอยากทำอะไรเลือกได้ตามใจชอบเลย อยากนอนชิลล์ๆ ในห้อง หรือนั่งเมาท์กันที่ห้องส่วนกลางก็ได้

วันสุดท้าย

เรือกลับมาถึง Longyearbyen ตอนเช้า มีเวลาเดินเที่ยวได้ทั่วเมืองและเลือกซื้อเสื้อผ้าสำหรับเมืองหนาวซึ่งราคาดีเลยนะ

48 Bykaia 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

ลองเยียร์เบียน (ลองเยียร์บีน) มีที่เที่ยวหลักๆ ได้แก่

Svalbard kirke (Svalbard Church) โบสถ์สวาลบาร์ดคือโบสถ์แห่งแรกของลองเยียร์เบียนโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 1921 และถือเป็นโบสถ์ที่อยู่เหนือสุดของโลก

โบสถ์นี้สร้างด้วยไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีที่นั่ง 140 ที่ เชิงเทียนแท่นบูชาดั้งเดิมทำด้วยเงินพร้อมกับชามบัพติศมาซึ่งเป็นของขวัญจากกษัตริย์ Haakon ที่ 7 แห่งนอร์เวย์ และพระราชินี Maud of Wales

49 Svalbard Kirke 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
50 Svalbard Kirke 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
51 Svalbard Kirke 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

วิวมุมสูงของเมือง ถ่ายจากโบสถ์สวาลบาร์ดและเหมืองถ่านหินเก่าที่อยู่ไม่ไกล

52 Longyearbyen 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
53 Longyearbyen 1024x765 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
54 Longyearbyen 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

Svalbard Forskningspark (Svalbard Museum) พิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่เหนือสุดของโลก ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่เกาะสวาลบาร์ด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ พร้อมทั้งแบบจำลองของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น หมีขาว ขั้วโลก วาฬ วอลรัส แมวน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวพื้นเมืองแถบนี้

ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 90 NOK
อัพเดทข้อมูลได้ที่ visit Svalbard Museum

55 Svalbard Museum 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
56 Svalbard Museum 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
57 Svalbard Museum 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์
58 Svalbard Museum 1024x768 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

Svalbard มีประชากรประมาณ 2,600 คน ในขณะที่มีประชากรหมีขาวขั้วโลกอาศัยอยู่ประมาณ 3,000 ตัว คนที่นี่ถูกปลูกฝังให้ไม่เบียดเบียนชีวิตหมีขาวจึงมีโอกาสเจอมันตามที่ต่างๆ ได้ แต่หมีขาวเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและแข็งแรงมาก ทางการจึงต้องออกกฎบังคับให้คนที่จะออกจากเขตเมืองพกปืนไรเฟิลไว้กับตัวด้วย ตามจุดต่างๆ มีป้ายเตือนให้ระวังหมีขาวซึ่งอาจจะเดินเข้ามาใกล้เขตเมืองได้

59 Gjelder hele Svalbard 768x1024 - เที่ยวเองให้สุดโลก “Svalbard” ล่องเรือตามหาหมีขาวในดินแดนขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์

จบทริปแบบฟินสุดๆ นี่คือประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้จากที่ไหน นอกจาก Svalbard!

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SAS ต่อการบินไทยที่สนามบิน Oslo

ขอขอบคุณ World Surprise Travel สำหรับการเดินทางสุดโลกครั้งนี้

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต