8 อย่างที่คุณควรทำทุกครั้งเมื่อไป “เที่ยวเอง”

แน่นอนว่าการตัดสินใจออกเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศของแต่ละคนย่อมมีเหตุผลที่ต่างกันไป แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวสไตล์ไหน “เที่ยวเอง” เชื่อว่าพฤติกรรม 8 อย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณควรทำในทุกๆ ทริปเพื่อให้การเดินทางในทุกครั้งของคุณเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าและความทรงจำไม่รู้ลืม

พูดคุยกับคนท้องถิ่น

หนึ่งในข้อดีของการไป “เที่ยวเอง” ก็คือการมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในแต่ละท้องถิ่นที่เราไปเยือน การพูดคุยกับทำให้เราได้รับรู้ทัศนคติ ความคิด และความเชื่อของพวกเขา ซึ่งช่วยให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจบริบทของแต่ละสังคมดีขึ้น รวมทั้งช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างยิ่งขึ้น

Marrakech
Tieweng at Marrakech, Morocco

ใช้บริการรถสาธารณะ    

ประโยชน์ของการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางภายในเมืองและระหว่างเมืองก็คือการที่เราได้นำตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คน เราจะได้เห็นอีกมุมมองที่สะท้อนความเป็นเมืองนั้นๆ อย่างชัดเจนผ่านผู้คนที่ขึ้นลงรถและระบบระเบียบต่างๆ

take ferry from Tallinn, Estonia
take ferry from Tallinn, Estonia
tieweng at Vršac, Serbia
tieweng at Vršac, Serbia

ซื้อของที่ระลึก

ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำทุกครั้งก็คือการเลือกซื้อของที่ระลึกบางอย่างที่ช่วยเก็บความทรงจำดีๆ เกี่ยวกับสถานที่หรือเมืองนั้นๆ บางคนอาจมองว่าของที่ระลึกเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระและสิ้นเปลือง แต่เชื่อได้ว่าทุกครั้งที่เราหยิบมันมาดู ภาพความทรงจำอันดีของการเดินทางครั้งนั้นจะทำให้ยิ้มได้แบบไม่รู้ตัว

souvenir shop at Οίa, Greece
souvenir shop at Οίa, Greece
Matryoshka doll from Moscow
Matryoshka doll from Moscow

จดบันทึกความทรงจำ

การเดินทางท่องเที่ยวทุกครั้งย่อมมี “เรื่องราวระหว่างทาง” เกิดขึ้นมากมาย การจดบันทึกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดจะช่วยให้เราจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้แม่นยำยิ่งขึ้น การบันทึกควาทรงจำทำได้หลายรูปแบบ อาทิ เขียนไดอารี่ จด short note วาดรูป หรือถ่ายรูป ซึ่งความทรงจำเหล่านี้อาจนำกลับมาต่อยอดทำประโยชน์มากมายได้ในอนาคต

รับประทานอาหารท้องถิ่น

อาหารในแต่ละท้องถิ่นคือเครื่องสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการได้ทดลองรับประทาน
อาหารใหม่ๆ จะทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างไปและช่วยให้เรารู้สึกว่า “เดินทางถึง” ประเทศหรือเมืองนั้นๆ อย่าง
เต็มตัวอีกด้วย

Camel Biryani, Dubai, U.A.E.
Camel Biryani, Dubai, U.A.E.
Käsefondue at Unterseen, Switzerland
Käsefondue at Unterseen, Switzerland

เรียนรู้ภาษาท้องถิ่น

ทุกครั้งที่เดินทางไปยังประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร เราควรเตรียมตัวเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น
พื้นฐาน เช่น คำศัพท์ที่ต้องใช้ทั่วไปหรือประโยคสั้นๆ ที่ช่วยให้เราสื่อสารกับผู้คนรู้เรื่อง ประโยชน์ของมันก็คือทำให้
สถาการณ์ต่างๆ ดูง่ายยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งการเริ่มต้นทักทายหรือถามคำถามสั้นๆ เป็นภาษาท้องถิ่น ทำให้พวกเขารู้สึกเต็มใจที่จะช่วยเหลือเราได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

طوپقپو سرايى Istanbul, Tukey
طوپقپو سرايى
Istanbul, Tukey

รอบคอบและระมัดระวังตัว

แน่นอนว่าทุกครั้งที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็จำเป็นต้องระมัดระวังตัวอยู่แล้ว แต่บางครั้งเราอาจตื่นเต้นกับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเจอจนอาจละเลยและเผลอตัวไปได้ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพกพาไปด้วยทุกครั้งหนีไม่พ้น “สติ” เพราะถ้าเรามีสติแล้ว เราก็จะระมัดระวังตัวเองและทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบ อีกทั้งควรเตือนสติตัวเองว่า
“ทุกที่มีด้านมืดของมันอยู่”

หลงทาง

เชื่อได้ว่าทุกครั้งที่ไป “เที่ยวเอง” ต้องเกิดอาการ “หลงทาง” กันทุกคน จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับทักษะการดูแผนที่และโชคชะตาของแต่ละบุคคล ซึ่งการหลงทางนี้เองเป็นเหมือนเสน่ห์สำคัญที่ทำให้การเดินทางตื่นเต้น ครบรสชาติ และทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ตลอดเวลา ดังนั้นการหลงทางจึงเป็นเหมือน “ของคู่กัน” กับการเที่ยวเองไปโดยปริยาย

somewhere in Poznań, Poland
somewhere in Poznań, Poland

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต