Europe

Marstrand เมืองท่าตากอากาศริมทะเลบอลติกแห่งสวีเดน

บรรยากาศของเมือง Marstrand เมืองชายทะเลในเขตการปกครอง Kungälv แห่งเทศมณฑล Västra Götaland ริมชายฝั่งทะเลบอลติก ทางตะวันตกของประเทศ Sweden เมืองที่มีอาณาเขตทั้งหมดไม่ถึงหนึ่งตารางกิโลเมตรแห่งนี้มีสถานะเป็นเมืองมาตั้งแต่ปี 1200 โดยเขตเมืองตั้งอยู่บนเกาะ Marstrandsön

Zakopane เมืองหลวงฤดูหนาวแห่งโปแลนด์

บรรยากาศภายในเขตเมือง Zakopane เมืองในเทศมณฑล Tatra แห่งจังหวัด Lesser Poland ทางตอนใต้สุดของประเทศ Poland ติดกับพรมแดนประเทศ Slovakia เมืองที่มีประชากรราว 30,000 คนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตีนเขา Tatra บนระดับความสูง 800-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

Espalion เมืองยุคกลางสุดคลาสสิกแห่งฝรั่งเศส

บรรยากาศสุดคลาสสิกของชุมชน Espalion ชุมชนในขตจังหวัด Aveyron แห่งแคว้น Midi-Pyrénées ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศฝรั่งเศส ชุมชนที่มีชื่อในภาษา Occitan ว่า “Espaliu” แห่งนี้เป็นชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ำ Lot โดยมีพื้นที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร

Pacentro หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดของอิตาลี

ทิวทัศน์มุมไกลของชุมชน Pacentro ชุมชนในจังหวัด L'Aquila แห่งแคว้น Abruzzo ทางตอนกลางของประเทศ Italy ห่างจากกรุง Rome ไปทางตะวันออกประมาณ 170 กิโลเมตร ชุมชนที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 9 แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินภูเขา Apennine ในระดับความสูง 650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

Marstrand เมืองท่าตากอากาศริมทะเลบอลติกแห่งสวีเดน

บรรยากาศของเมือง Marstrand เมืองชายทะเลในเขตการปกครอง Kungälv แห่งเทศมณฑล Västra Götaland ริมชายฝั่งทะเลบอลติก ทางตะวันตกของประเทศ Sweden เมืองที่มีอาณาเขตทั้งหมดไม่ถึงหนึ่งตารางกิโลเมตรแห่งนี้มีสถานะเป็นเมืองมาตั้งแต่ปี 1200 โดยเขตเมืองตั้งอยู่บนเกาะ Marstrandsön

Zakopane เมืองหลวงฤดูหนาวแห่งโปแลนด์

บรรยากาศภายในเขตเมือง Zakopane เมืองในเทศมณฑล Tatra แห่งจังหวัด Lesser Poland ทางตอนใต้สุดของประเทศ Poland ติดกับพรมแดนประเทศ Slovakia เมืองที่มีประชากรราว 30,000 คนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตีนเขา Tatra บนระดับความสูง 800-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

Espalion เมืองยุคกลางสุดคลาสสิกแห่งฝรั่งเศส

บรรยากาศสุดคลาสสิกของชุมชน Espalion ชุมชนในขตจังหวัด Aveyron แห่งแคว้น Midi-Pyrénées ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศฝรั่งเศส ชุมชนที่มีชื่อในภาษา Occitan ว่า “Espaliu” แห่งนี้เป็นชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ำ Lot โดยมีพื้นที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร

Pacentro หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดของอิตาลี

ทิวทัศน์มุมไกลของชุมชน Pacentro ชุมชนในจังหวัด L'Aquila แห่งแคว้น Abruzzo ทางตอนกลางของประเทศ Italy ห่างจากกรุง Rome ไปทางตะวันออกประมาณ 170 กิโลเมตร ชุมชนที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 9 แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินภูเขา Apennine ในระดับความสูง 650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

Lower Slaughter อีกหมู่บ้านสุดคลาสสิกในเขต Cotswold แห่งอังกฤษ

บรรยากาศบ้านเรือนในหมู่บ้าน Lower Slaughter หมู่บ้านในเขต Cotswold แห่งแคว้น Gloucestershire ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจากเมือง Stow-on-the-Wold มาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 6.4 กิโลเมตร หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Eye แห่งนี้

Freudenberg เมือง half-timbered สุดน่ารักเรียบง่ายแห่งเยอรมนี

บ้านเรือนสไตล์ half-timbered ในเขต Alter Flecken แห่งเมือง Freudenberg เมืองในเขตการปกครอง Siegen-Wittgenstein แห่งรัฐ North Rhine-Westphalia ทางตะวันตกของประเทศ Germany เมืองที่สามารถเข้าถึงได้จากทางหลวงสาย A45 แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาเตี้ยๆ ความสูงระหว่าง 243 ถึง 505 เมตร
error: Content is protected !!