อันดับประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก Country RepTrak 2016

Reputation Institute หน่วยงานระดับโลกที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมเพื่อทำการวิจัยและให้คำปรึกษาเรื่องชื่อเสียงได้
เผยแพร่ผลการสำรวจอันดับประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุด (Country RepTrak) ประจำปี 2016 ซึ่งปรากฏว่า “สวีเดน” ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแทนที่ของแคนาดาที่ตกมาเป็นอันดับ 2

การสำรวจดังกล่าวให้นิยามคำว่า “มีชื่อเสียง” จากการรับรู้พื้นฐานเกี่ยวประเทศนั้นๆ ในแง่เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า
สิ่งแวดล้อมที่ดี และรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยสำรวจข้อมูลจากกลุ่มคนทั่วโลกที่เคยเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอยู่อาศัย ทำงาน ลงทุนทำธุรกิจ หรือศึกษาต่อ เช่นเดียวกับการเคยซื้อสินค้าและบริการของต่างประเทศ

“การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดว่าในสายตาของคนทั่วโลกประเทศใดมีชื่อเสียงมากที่สุด ถ้าประเทศใดมีบรรยากาศต้อนรับชาวต่างชาติ แลดูปลอดภัย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ยิ่งทำให้ประเทศนั้นมีชื่อเสียงได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลดีในแง่การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” Nicolas Trad ผู้แทน Reputation Institute กล่าว

ทั้งนี้ ประเทศที่เข้ามาเป็นอันดับ 3 ของการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ตามมาด้วยออสเตรเลียและนอร์เวย์ ส่วนอันดับ 6-10 ได้แก่ ฟินแลนด์, นิวซีแลนด์, เดนมาร์ก, ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ โดยไอร์แลนด์ติดโผเข้ามาแทนที่ของเบลเยียมที่หลุดตำแหน่งประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดในครั้งนี้ไป

Fjällbacka1

Jakriborg2

abisko-national-park

Stockholm

ที่มา: lonelyplanet.com