ประเทศที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยเข้าได้ด้วยการขอ Visa on arrival

บทความนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ โดยสามารถยื่นขอทำวีซ่า on arrival ซึ่งส่วนมากจะเป็นที่สนามบินหลักของประเทศนั้นๆ ได้ (ด่านระหว่างประเทศหรือท่าเรือนานาชาติจะได้แค่บางประเทศ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ดี) โดยมีขั้นตอนทั่วไปคือ เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม กรอกแบบฟอร์มวีซ่า และยื่นชำระเงิน มีประเทศใดบ้างมาดูกันเลยครับ (อัพเดทล่าสุดมกราคม 2559)

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถขอ Visa on arrival ได้

 1. Sri Lanka
 2. Oman
 3. Jordan
 4. Nepal
 5. Tajikistan
 6. Kyrgyzstan
 7. Ethiopia*
 8. Timor Leste
 9. Armenia
 10. Bolivia
 11. Uganda*
 12. Togo*
 13. Mauritius
 14. Zambia

*สำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่มี * ทุกท่านจำเป็นต้องมีสมุดเล่มเหลืองยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดต่างๆ ในแถบแอฟริกา เช่น มาลาเรีย ไทฟอยด์ ไข้เหลือง เป็นต้น

*ราคาค่าทำวีซ่าแบบ on arrival ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนวันที่ต้องการพำนัก และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด นอกจากนี้ผู้เดินทางควรเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกดูให้พร้อมเสมอ

*เงื่อนไขการทำวีซ่า on arrival อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนออก
เดินทางทุกครั้ง

shutterstock_278339894

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต