Teskey Ala-Too แนวเขาสุดงดงามและบริสุทธิ์แห่งคีร์กีซสถาน

ความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของ Terskey Alatau หรือ Teskey Ala-Too แนวเขาสูงส่วนหนึ่งของภูเขา Tian Shan ในแคว้น Issyk-Kul ทางตะวันออกของประเทศ Kyrgyzstan ติดกับพรมแดนประเทศจีน

แนวเขาสูงหินแกรนิตที่มีความยาวทั้งหมดประมาณ 354 กิโลเมตรแห่งนี้พาดผ่านเป็นแนวนอนจากบริเวณทะเลสาบ Issyk Kul ใกล้กับเขตเมือง Kochkor ไปจนถึงด้านตะวันออกของประเทศซึ่งติดชายแดนประเทศจีน แนวเขาดังกล่าวได้ชื่อว่ามีสภาพความงดงามอย่างมาก โดยรอบพื้นที่มีเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และธารน้ำแข็งสวยงามมากมาย โดยมียอดเขาสูงสุดอยู่ที่ Karakol Peak ซึ่งมีความสูงถึง 5,216 เมตรจากระดับน้ำทะเล

พิกัด: Teskey Ala-Too map

Teskey Ala-Too2 Teskey Ala-Too3 Teskey Ala-Too4 Teskey Ala-Too5 Teskey Ala-Too6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต