แตกต่างแต่ไม่แตกแยก Temple of All Religions แห่งเมือง Kazan

Temple of All Religions (Храм всех религий) หรือ Temple of the Universe (Вселенский храм) หรือ Vselenskiy Khram กลุ่มอาคารในเขต Staroye Arakchino แห่งเมือง Kazan เมืองหลวงของรัฐ Tatarstan ทางตอนกลางของประเทศ Russia

บริเวณดังกล่าวรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นศาสนสถานของ 3 ศาสนาหรือเชื้อชาติหลักในรัฐ ได้แก่ คริสต์นิกาย
ออร์โธด็อกซ์ อิสลาม และยิว เพื่อสื่อถึงความกลมเกลียวกันถึงแม้ว่าจะนับถือต่างศาสนา เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1992 โดยศิลปินท้องถิ่นนามว่า Ildar Khanov ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ใจบุญที่ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แอลกอฮอล์ รวมทั้งโรคร้ายแรงต่างๆ โดยด้านในพื้นที่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองแห่งนี้ประกอบด้วยโดมเล็กๆ 16 โดมซึ่งแสดงถึง 16 ศาสนาหลักในโลก

พิกัด: Vselenskiy Khram map

Temple of All Religions2

Temple of All Religions3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต