ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ Tawang Monastery สำนักบวชที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

สำนักบวชที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ในทวีปเอเชียและใหญ่ที่สุดในประเทศ India นามว่า Tawang Monastery ในเขตเมือง Arunachal Pradesh ในแคว้นชื่อเดียวกัน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ใกล้กับพรมแดนทิเบต

สำนักสงฆ์นิกายมหายานแห่งนี้ถูกค้นพบระหว่างปี 1680-1681 โดย Merak Lama Lodre Gyatso และใช้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสอนศาสนา Gelugpa ซึ่งเป็นสมาคมพุทธศาสนาสายเดียวกับ Drepung Monastery ในกรุง Lhasa เมืองหลวงของทิเบต สำนักสงฆ์ที่มีชื่อในภาษาทิเบตว่า Galden Namgey Lhatse แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 140 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ชั้นหลัก และประกอบด้วยอาคารหลักทั้งหมด 65 หลัง

พิกัด: Tawang Monastery map

Tawang Monastery1 Tawang Monastery5

Tawang Monastery3 Tawang Monastery4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต