Tarasp ชุมชนวิวธรรมชาติสุดสงบตามฉบับชนบทสวิส

ทัศนียภาพในเขตชุมชน Tarasp ชุมชนในเขตการปกครอง Inn แห่งรัฐ Graubünden ทางตะวันออกของประเทศ Switzerland ชุมชนที่มีอาณาเขตทั้งหมดประมาณ 47 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำของหุบเขา Engadin ที่ขนานไปกับแนวแม่น้ำ Inn บริเวณเชิงเขา Sesvenna โดยมีชื่อเสียงจากบรรยากาศความเงียบสงบแบบชนบทที่ไร้การปรุงแต่ง บริเวณเนินเขาเหนือเขตเมืองเป็นที่ตั้งของ Schloss Tarasp หรือ Tarasp Castle ปราสาทป้อมปราการโบราณที่เป็นหนึ่งในโบราณสถานชิ้นสำคัญของทางการสวิส

พิกัด: Tarasp map

Tarasp2 Tarasp3 Tarasp4 Tarasp5 Tarasp6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต