ด่วน! ไต้หวันยกเว้นวีซ่า 30 วัน ให้ไทย เริ่ม 1 สิงหานี้เป็นต้นไป

วันนี้ (15 ก.ค.) นายกรัฐมนตรี Lin Chuan แห่งไต้หวันเป็นประธานการประชุมวางแผนรูปธรรมขยายนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย New Southbound ของรัฐบาล โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและบรูไนเป็นเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป โดยมาตรการดังกล่าวจะทดลองใช้เป็นเวลา 1 ปี ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ จะให้การยกเว้นวีซ่าอย่างมีเงื่อนไข

กระทรวงคมนาคมไต้หวันซึ่งดูแลด้านการท่องเที่ยวในไต้หวันระบุว่าเมื่อมีการผ่อนปรนเรื่องวีซ่าแล้วคาดว่าจะมีนัก
ท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายังไต้หวันเพิ่มขึ้น 280,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 นำรายได้เข้าสู่ไต้หวัน 13,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

กระทรวงคมนาคมไต้หวันระบุว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ นักท่องเที่ยวจากไทยเพิ่มขึ้นถึง 87.55% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ดังนั้นไต้หวันจึงตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย
เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว จะได้รับสิทธิยกเว้นวีซ่าจากไต้หวันเช่นเดียวกัน โดยจะต้องเคยได้รับวีซ่าจากสหรัฐฯ แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เชงเก้น และเกาหลีใต้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยจะต้องลงทะเบียนออนไลน์และรับวีซ่าออนไลน์ก่อน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

ที่มา: thai.rti.org.twappledaily.com.tw