Home Tags Terrece

Tag: terrece

Banaue Rice Terraces นาขั้นบันไดที่ชาวฟิลิปปินส์ยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก

Banaue Rice Terraces หรือ Hagdan-hagdang Palayan ng Banawe นาขั้นบันไดที่กินบริเวณกว่า 10,400 ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัด Ifugao บนเกาะ Luzon ทางตอนบนของประเทศ Philippines นาขั้นบันไดความสูงเฉลี่ย 1,500 เมตรที่เป็นพื้นที่มรดกโลกแห่งนี้คาดว่าเกิดขึ้นมายาวนานกว่า 2,000 ปี
error: Content is protected !!