Home Tags Symptoms

Tag: symptoms

8 สัญญาณเตือนที่บอกว่า “หยุดทำงานแล้วลาพักร้อนได้แล้ว”

ในชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร เป็นมนุษย์เงินดือน เป็นฟรีแลนซ์ หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง ย่อมมีความเครียดสะสมเกิดขึ้นได้ทุกวัน การทำงานหนักช่วยให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา รวมทั้งช่วยให้เราดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมา แต่ในบางครั้ง การทำงานหนักจนเกินไปโดยไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอ

Post-Vacation Syndrome: 5 อาการที่ต้องเผชิญหลังกลับมาจากการลาพักร้อน

การได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อชาร์จแบตให้กับตัวเองหลังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานมาอย่างยาวนานนับเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปราถนาและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ ในทางตรงกันข้าม เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ไม่ต่างกัน และเกิดอาการคล้ายคลึงกัน
error: Content is protected !!