Home Tags Seaside

Tag: seaside

Porto Venere เมืองมรดกโลกสีสันเลิศแห่งอิตาเลียนริเวียร่า

บ้านเรือนสีสันสดใสริมชายฝั่งอิตาเลียนริเวียร่าของเมือง Porto Venere เมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัด La Spezia แห่งแคว้น Liguria ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ Italy เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของแหลมเล็กๆ แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองริมชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงเหนือของดินแดนมะกะโรนีที่โดดเด่นด้วยบ้านเรือนสีฉูดฉาด

Trosa เมืองเล็กๆ ริมน้ำบรรยากาศสุดชิลล์แห่งสวีเดน

บรรยากาศสบายๆ ริมฝั่งแม่น้ำ Trosa ในเขตเมือง Trosa เมืองในเขตการปกครองชื่อเดียวแห่งจังหวัด Södermanland ริมชายฝั่งทะเลบอลติก ทางตะวันออกของประเทศ Sweden เมืองขนาดเล็กที่มีอาณาเขตทั้งหมดเพียง 3.60 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโต

Corricella อีกหมู่บ้านสีลูกกวาดสุดโรแมนติกแห่งอิตาลี

ทัศนียภาพสุดแสนโรแมนติกของหมู่บ้าน Corricella บนเกาะ Procida ในเขตจังหวัด Naples แคว้น Campania ริมชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ Italy หมู่บ้านที่มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนกลุ่มเกาะ Flegrean

Symi Island มนต์สะกดแห่งทะเลอีเจียนอันน่าหลงใหล

อาคารบ้านเรือนสีสดใสเรียงรายตามแนวระดับของหน้าผาริมฝั่งทะเลอีเจียน คือ เอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของเกาะ Symi (Σύμη) ส่วนหนึ่งของกลุ่มเกาะ Dodecanese ในภูมิภาค South Aegean ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Greece ใกล้กับชายฝั่งประเทศ Turkey
error: Content is protected !!