Home Tags Sanmarino

Tag: sanmarino

เที่ยวเองประเทศแปลก “San Marino” รัฐอิสระอายุกว่า 1,700 ปี

วันนี้เราจะออกนอกอิตาลีไปเที่ยวประเทศเล็กๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศอิตาลี ไม่มีทางออกทะเล นั่นก็คือ San Marino ส่วนตอนเย็นก็จะนอนในเรือข้ามทะเลไปขึ้นฝั่งที่ประเทศโครเอเชีย เริ่มกันเลยครับ จากสถานีรถไฟกลาง Bologna Centrale เราจะนั่งรถไฟไปเมือง Rimini เพื่อต่อรถบัสขึ้นเขาเข้าสู่ดินแดนประเทศซานมาริโน
error: Content is protected !!