Home Tags Salmon

Tag: salmon

Lærdalsøyri หมู่บ้านเล็กๆ ที่ชุกชุมด้วยแซลมอนธรรมชาติในหุบเขาฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์

บ้านไม้แบบนอร์วีเจียนริมเวิ้งน้ำอันเงียบสงบแห่งหุบเขา Lærdal ในเขตเทศมณฑล Sogn og Fjordane ทางตะวันตกของประเทศ Norway หุบเขาที่ตั้งอยู่บริเวณ Lærdal fjord ส่วนหนึ่งของ Sognefjord แห่งนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อเดียวกันที่ได้ชื่อว่าเงียบสงบและกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง
error: Content is protected !!