Home Tags Rock

Tag: rock

Setenil de las Bodegas มหัศจรรย์เมืองสีขาวแห่งหน้าผาทางใต้ของสเปน

Setenil de las Bodegas คือเมืองมหัศจรรย์แห่งหน้าผาในจังหวัด Cádiz ในแคว้น Andalucia ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปน เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 3,000 คนแห่งนี้โดดเด่นจากการที่ชาวเมืองสร้างบ้านเรือนอยู่ภายใต้หินผา แทรกไปตามหุบเขาที่ขนาบไปกับแม่น้ำ Trejo

Sphinx หินขนาดยักษ์ได้ชื่อว่าเป็น “สฟิงซ์แห่งโรมาเนีย”

ประติมากรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินามว่า Sphinx แห่งเทือกเขา Bucegi (Munţii Bucegi) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเขา Southern Carpathians ด้านใต้ของเมือง Braşov ทางตอนกลางของประเทศ Romania หินขนาดใหญ่ที่มีความสูง 8 เมตร กว้าง 12 เมตรแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่โล่งในระดับความสูง 2,216 เมตร

Monsanto หมู่บ้านหินสุดน่ารักแห่งโปรตุเกส

สภาพด้านในของหมู่บ้าน Monsanto หมู่บ้านเล็กๆ บนเนินเขาซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง Serra da Estrela ทางตะวันออกของประเทศ Portugal หมู่บ้านที่ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการแห่งนี้โดดเด่นจากการที่บ้านเรือนสร้างอยู่ระหว่างช่องเขา
error: Content is protected !!