Home Tags Regulations

Tag: regulations

เริ่มใช้แล้ว! รายละเอียดกฎการขึ้นมาชูปิคชูแบบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 เป็นต้นมา ทางการเปรูได้บังคับใช้กฎการเข้าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอันดับต้นๆ ของโลกอย่าง “มาชูปิคชู” แบบใหม่เพื่อสงวนรักษาและป้องกันพื้นที่มรดกโลกแห่งนี้ให้ได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปน้อยที่สุด รวมทั้งป้องกันนักท่องเที่ยวเดินสำรวจออกนอกเส้นทางอีกด้วย
error: Content is protected !!