Home Tags Regensburg

Tag: regensburg

เที่ยวเอง GERMANY กี่ครั้งก็ยังไม่พอ ตอนที่ 5 “Regensburg” กลับสู่บาวาเรียเที่ยวเมืองมรดกโลกริมแม่น้ำดานูบ

วันที่ 15 ของทริป วันนี้เราจะเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศเยอรมันอีกครั้ง โดยนั่งรถไฟกลับไปที่เมือง Cheb ซึ่งเราไปเที่ยวแบบ one day trip มาเมื่อวาน ผ่านพรมแดนเข้าเยอรมัน แวะเที่ยวครึ่งทางที่เมือง Regensburg ในรัฐบาวาเรีย ก่อนเข้า Munich ไปค้างคืนที่นั่น
error: Content is protected !!