Home Tags Persia

Tag: persia

Khaju Bridge สะพานเปอร์เซียโบราณที่ติดอันดับสะพานสวยสุดในโลก

ความงดงามของ Pol-e Khāju หรือ Khaju Bridge สะพานหินโบราณในเขตจังหวัด Isfahan ทางตอนกลางของประเทศ Iran สะพานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ประมาณปี 1650 ตามคำสั่งการของกษัตริย์ Shah Abbas ที่ 2 แห่งอาณาจักรเปอร์เซีย

ย้อนรอยเส้นทางสายไหมที่สุสานนักรบ Timur แห่งอุซเบกิสถาน

Gūr-e Amīr หรือ Guri Amir (گورِ امیر) สุสานของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในแถบเอเชียกลางอย่าง Tamerlane หรือ Timur แห่งเมือง Samarkand เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ Uzbekistan ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ
error: Content is protected !!