Home Tags Palace

Tag: palace

เที่ยวเอง FINLAND – BALTIC ตอนที่ 4 “Rīga – Rundāles pils” ลัตเวียมีดีไม่แพ้รัสเซีย

วันที่ 7 ของทริป แต่เป็นวันเที่ยววันที่ 6 เราจะออกเดินทางจากเมือง Pärnu ของเอสโตเนียเข้าสู่ประเทศที่ 3 ของทริปและเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตหรือประเทศรัสเซียในปัจจุบัน นั้นก็คือ “Latvia” โดยจะเที่ยวชมกรุง Riga เมืองหลวงของลัตเวียจนถึงเย็นแล้วนั่งรถบัสไปเมือง Bauska ค้างคืน เช้าวันรุ่งขึ้นค่อยไปชมพระราชวัง Rundāle
error: Content is protected !!