Home Tags Ottoman

Tag: ottoman

Balat ย่านที่อยู่อาศัยของชาวยิวในกรุงอิสตันบูลที่ยังคงเสน่ห์แบบพื้นถิ่น

บรรยากาศของเขต Balat ย่านชุมชนชาวยิวแห่งกรุง Istanbul ประเทศ Turkey ที่อยู่อาศัยของชาวยิวที่ตั้งรกรากมาช้านานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง Fatih บนฝั่งยุโรป โดยพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่บนคาบสมุทรด้านตะวันตกของชายฝั่ง Golden Horn ระหว่างเขต Atatürk กับสะพาน Fatih

Safranbolu เมืองออตโตมันโบราณที่เป็นมรดกโลกอันทรงคุณค่า

สภาพบ้านเรือนแบบออตโตมันขนานแท้แห่งเมือง Safranbolu เมืองในจังหวัด Karabük เขตแคว้น Black Sea ทางตอนเหนือของคาบสมุทร Anatolia ห่างจากกรุง Ankara เมืองหลวงของประเทศ Turkey ไปประมาณ 100 กิโลเมตร ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าที่เป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งนี้

Gjirokastër เมืองเก่ามรดกโลกที่ยังคงความขลังสไตล์อัลบาเนีย

บ้านเรือนบริเวณที่เรียกว่า Gjirokastër Old Bazaar หรือเขตเมืองเก่าแห่งเมือง Gjirokastër เมืองหลวงของเทศมณฑลชื่อเดียวกัน ทางใต้ของประเทศ Albania เขตเมืองเก่าของเมืองซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแคว้น Epirus แห่งนี้ได้รับการสงวนให้เป็นพื้นที่มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

Ishak Pasha Palace สุดยอดพระราชวังมรดกตกทอดจากยุคออตโตมัน

มรดกที่อาณาจักรออตโตมันทิ้งไว้ให้ชาวโลกได้ชื่นชมมีอยู่หลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ İshak Paşa Sarayı หรือ Ishak Pasha Palace พระราชวังที่สร้างโดย Colak Abdi Pasha แห่งอาณาจักรออตโตมัน เมื่อปี 1685 ตั้งอยู่ที่เมือง Doğubeyazıt ในจังหวัด Ağrı ทางภาคตะวันออกบนคาบสมุทรอนาโตเลีย

Prizren เมืองโบราณแห่งโคโซโวที่ยังครบรสชาติแบบฉบับออตโตมัน

ทัศนียภาพของเมือง Prizren เมืองหลวงของเขตการปกครองชื่อเดียวกัน ทางตอนใต้ของประเทศ Kosovo ไม่ไกลจากพรมแดนประเทศ Albania และ Macedonia เมืองขนาดกลางที่ประชากรส่วนมากมีเชื้อชาติอัลบาเนียนแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขา Šar

Mardīn เมืองโบราณยุคเมโสโปเตเมียที่ยังคงความเก่าขลังไม่เสื่อมคลาย

สภาพบ้านเรือนแบบ Artquids บริเวณเขตเมืองโบราณของเมือง Mardīn เมืองหลวงของจังหวัดชื่อเดียวกันทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Turkey ใกล้กับพรมแดนประเทศ Syria เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับจุดกำเนิดของแม่น้ำ Tigris แห่งนี้

Berat มรดกโลกที่เปรียบดั่งเพชรเม็ดงามแห่งอัลบาเนีย

สภาพบ้านเรือนตามเนินเขา Tomorr ของ Mangalem หรือเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 2008 แห่งเมือง Berat เมืองหลวงของเทศมณฑล Berat ในภาคกลางตอนล่างของประเทศ Albania เขตเมืองเก่าของเมืองริมฝั่งแม่น้ำ Osum ที่มีความหมายตามภาษาเซอร์เบียนว่า “เมืองสีขาว”
error: Content is protected !!