Home Tags Open air museum

Tag: open air museum

Mardīn เมืองโบราณยุคเมโสโปเตเมียที่ยังคงความเก่าขลังไม่เสื่อมคลาย

สภาพบ้านเรือนแบบ Artquids บริเวณเขตเมืองโบราณของเมือง Mardīn เมืองหลวงของจังหวัดชื่อเดียวกันทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Turkey ใกล้กับพรมแดนประเทศ Syria เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับจุดกำเนิดของแม่น้ำ Tigris แห่งนี้
error: Content is protected !!