Home Tags Must know

Tag: must know

สิ่งที่คุณไม่สามารถเรียกขอได้จากลูกเรือขณะอยู่บนเครื่องบิน

แน่นอนว่างานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเดินทางในไฟลท์นั้นๆ ผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยดีทั้งหมดเป็นหน้าที่หลักของแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตอยู่แล้ว แต่บางครั้ง เชื่อว่าหลายคนก็อาจเข้าใจผิดว่าพวกเขาต้องให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องที่เราร้องขอ ซึ่งความจริงแล้ว บางอย่างก็ไม่ใช่หน้าที่ หรือเป็นกฎข้อห้ามที่พวกเขาไม่สามารถทำได้เช่นกัน มาดูว่ามีเรื่องทั่วไปใดบ้าง

เดือนไหนไปเที่ยวไหนดีในปี 2020 นี้

“ไปเที่ยวประเทศนี้ ไปช่วงไหนดี” คงเป็นหนึ่งในคำถามแรกๆ ของใครหลายคนสำหรับการวางแผนทริป เพราะหากเดินทางไปผิดฤดูกาลที่สภาพอากาศไม่เหมาะสม หรือไม่มีสิ่งน่าสนใจให้ทำมากเท่าที่ควรก็คงรู้สึกไม่ฟินอย่างที่ควรจะเป็นเนอะ ดังนั้น ถ้ากำลังวางแผนว่าในปี 2020 นี้ จะไปเที่ยวประเทศไหนดี และควรไปช่วงไหนบ้าง “เที่ยวเอง” ได้คัดเลือกจุดหมายที่คิดว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวและเหมาะสมที่จะไปในเดือนนั้นๆ

12 พฤติกรรมไม่ควรทำขณะอยู่บนเครื่องบิน

เชื่อว่าทุกคนคงเคยขึ้นเครื่องบินแล้วต้องพบเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องหงุดหงิดหรือรำคาญใจจากพฤติกรรมของคนรอบข้างกันมาบ้าง เราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะเป็นปัจจัยภายนอก แต่เราเลือกหรือควบคุมที่จะไม่ทำพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นมารยาทพื้นฐานทั่วไปได้ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นต้องรู้สึกไม่ชอบแบบที่เราเคยรู้สึก
error: Content is protected !!