Home Tags Lugano lake

Tag: lugano lake

Monte Brè หมู่บ้านกลิ่นอายอิตาเลียนบนเนินเขาริมทะเลสาบแห่งสวิส

ทัศนียภาพและบรรยากาศของหมู่บ้านเล็กๆ นามว่า Brè หมู่บ้านริมฝั่งทะเลสาบ Lugano ในเขตการปกครอง Brè-Aldesago แห่งรัฐ Ticino ทางตอนใต้ของประเทศ Switzerland ไม่ไกลจากชายแดนประเทศ Italy หมู่บ้านที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันทางตะวันออกของภูเขา Monte Brè
error: Content is protected !!