Home Tags Italian style

Tag: Italian style

Monte Brè หมู่บ้านกลิ่นอายอิตาเลียนบนเนินเขาริมทะเลสาบแห่งสวิส

ทัศนียภาพและบรรยากาศของหมู่บ้านเล็กๆ นามว่า Brè หมู่บ้านริมฝั่งทะเลสาบ Lugano ในเขตการปกครอง Brè-Aldesago แห่งรัฐ Ticino ทางตอนใต้ของประเทศ Switzerland ไม่ไกลจากชายแดนประเทศ Italy หมู่บ้านที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันทางตะวันออกของภูเขา Monte Brè

Portmeirion หมู่บ้านรีสอร์ทสุดหรูสไตล์อิตาเลียนในดินแดนเวลส์

ถ้ามองเผินๆ อาจคิดว่าหมู่บ้านนี้อยู่ในประเทศอิตาลี แต่จริงๆ แล้วอยู่ที่ Wales หมู่บ้านสุดฮอตนามว่า Portmeirion แห่งเมือง Gwynedd ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวลส์นี้สร้างขึ้นระหว่างปี 1925 ถึง 1975 จากการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างของ Sir Clough Williams-Ellis
error: Content is protected !!