Home Tags Indonesia

Tag: indonesia

Raja Ampat Islands เพชรเม็ดงามแห่งท้องทะเลอินโดนีเซีย

ทัศนียภาพอันงดงามของ Raja Ampat Islands กลุ่มเกาะนอกชายฝั่งคาบสมุทร Bird's Head บนเกาะ New Guinea ในเขตจังหวัด West Papua ทางตะวันออกไกลของประเทศ Indonesia กลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ทั้งหมดกว่า 1,500 เกาะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำและผู้ชื่นชอบบรรยากาศของทะเล

Cemoro Lawang หมู่บ้านในไอหมอกแห่งภูเขาไฟโบรโม่อันเลื่องชื่อ

ความงดงามของทัศนียภาพและทะเลหมอกบริเวณหมู่บ้าน Cemoro Lawang หรือ Cemorolawang หมู่บ้านขนาดเล็กส่วนหนึ่งของชุมชน Ngadisari ในเขตจังหวัด East Java ทางตะวันออกของเกาะชวา ประเทศ Indonesia หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนแนวภูเขาไฟสูง 2,217 เมตรจากระดับน้ำทะเลแห่งนี้

Tongkonan บ้านโบราณรูปทรงเอกลักษณ์บนเกาะสุราเวสีแห่งอินโดนีเซีย

Tongkonan บ้านเรือนสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชาว Toraja กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในแถบทางใต้ของเกาะ Sulawesi หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเกาะ Celebes ทางตะวันออกของประเทศ Indonesia บ้านเรือนรูปทรงเอกลักษณ์คล้ายเรือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานนี้
error: Content is protected !!