Home Tags German town

Tag: german town

10 เมืองน่าเที่ยวรอบ Munich แบบไปเช้าเย็นกลับ – one day trip from Munich

เมืองหลวงของรัฐ “Bavaria” ของเยอรมนีอย่าง “Munich” นั้นได้ชื่อว่าเป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะนอกจากเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศของทวีปยุโรปแล้ว ในเขตเมืองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งด้วย

Freudenberg เมือง half-timbered สุดน่ารักเรียบง่ายแห่งเยอรมนี

บ้านเรือนสไตล์ half-timbered ในเขต Alter Flecken แห่งเมือง Freudenberg เมืองในเขตการปกครอง Siegen-Wittgenstein แห่งรัฐ North Rhine-Westphalia ทางตะวันตกของประเทศ Germany เมืองที่สามารถเข้าถึงได้จากทางหลวงสาย A45 แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาเตี้ยๆ ความสูงระหว่าง 243 ถึง 505 เมตร

เมืองน่าเที่ยวในรัฐบาวาเรียแห่งเยอรมนี

เมื่อเอ่ยถึง "รัฐบาวาเรีย" หรือที่หลายคนคุ้นหูว่าแคว้นบาวาเรีย เชื่อว่าชื่อเมืองแรกๆ ที่ต้องนึกถึงคงหนีไม่พ้น “มิวนิค” เพราะเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ รวมทั้งเป็นเหมือนจุดตั้งต้นในการเดินทาง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติที่มีไฟลท์บินตรงมาจากเมืองไทย

Dinkelsbühl เมืองการค้ายุคกลางตามแบบฉบับเยอรมันดั้งเดิม

บรรยากาศสวยงามคลาสสิกของเมือง Dinkelsbühl อดีตเมืองของอาณาจักรโรมันในเขตรัฐ Bavaria ทางตอนใต้ของประเทศ Germany ซึ่งมีชื่อเสียงจาก Weinmarkt หรือ Wine Market ตลาดค้าขายไวน์ที่อยู่ใจกลางเมือง ย่านการค้ากลางเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแห่งนี้รายล้อมด้วยอาคารเก่าแก่

Cheb เมืองสีสันสุดน่ารักที่เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานของสาธารณรัฐเช็ก

บ้านเรือนสีสันในเขตเมืองเก่าของเมือง Cheb เมืองขนาดกลางในเขตการปกครองชื่อเดียวกันแห่งแคว้น Karlovy Vary ทางตะวันตกของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ติดพรมแดนประเทศ Germany เมืองที่มีชื่อในภาษาเยอรมันว่า “Eger” แห่งนี้เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน
error: Content is protected !!