Home Tags Flamingo birds

Tag: flamingo birds

อุทยานแห่งชาติ Lake Nakuru ขุมทรัพย์ทางธรรมชาติแห่งเคนยาอันน่าค้นหา

บรรดาสรรพสัตว์ โดยเฉพาะฝูงนกฟลามิงโกในทะเลสาบ Nakuru ทะเลสาบในเขตอุทยานแห่งชาติ Lake Nakuru ทางใต้ของเมือง Nakura เมืองหลวงของเทศมณฑลชื่อเดียวกัน ทางตอนกลางค่อนมาทางตะวันตกของประเทศ Kenya
error: Content is protected !!