Home Tags Eurail

Tag: eurail

EU วางแผนให้ตั๋วรถไฟฟรีแก่วัยรุ่นชาวยุโรปเมื่ออายุครบ 18 ปี

สหภาพยุโรป หรือ EU กำลังพิจารณาให้ตั๋วรถไฟภายในทวีปฟรีสำหรับวัยรุ่นในยุโรปที่มีอายุครบรอบ 18 ปี เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจและเสริมสร้างความรักในประเทศเพื่อนบ้านให้แก่พวกเขาอีกด้วย

รถไฟในยุโรปที่ต้องซื้อ/จองตั๋วล่วงหน้า (Reserved train in Europe)

การเดินทางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองในทวีปยุโรปมีด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถบัส เรือ และเครื่องบิน แต่ส่วนมากแล้วถ้าระยะทางไม่ไกลมากนัก ผู้คนก็นิยมใช้รถไฟเป็นธรรมดา เพราะนอกจากจะสะดวกสบายและไม่อึดอัดแล้ว ยังตรงต่อเวลาและมีประสิทธิภาพสูง
error: Content is protected !!