Home Tags Bernina express

Tag: bernina express

ซัมเมอร์อินสวิตเซอร์แลนด์ ตอนที่ 7 เที่ยวเอง นั่งรถไฟขบวนพิเศษ “Glacier Express & Bernina Express” ชมวิวตั้งแต่...

รีวิวเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ตอนสุดท้ายนี้จะรวมเรื่องราวเที่ยวใน 2 วัน คือ วันที่ 8 (ใช้ Swiss Travel Pass วันที่ 7) นั่งรถไฟสายชมวิวขบวน Glacier Express จากเมือง Zermatt ไปสุดสายที่เมือง St. Moritz ค้าง 1 คืน และวันที่ 9 (ใช้ Swiss Travel Pass วันสุดท้าย) นั่งรถไฟสายชมวิวขบวน Bernina Express จากสถานี Alp Grüm ไปสุดสายที่เมือง Tirano ของอิตาลี โดยช่วงจาก St. Moritz ถึง Alp Grüm ใช้รถไฟขบวนท้องถิ่นซึ่งวิ่งในเส้นทางเดียวกับขบวนพิเศษ ระหว่างทางแวะขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปยัง Berghaus Diavolezza
error: Content is protected !!