Home Tags Ararat

Tag: ararat

สำนักบวชโบราณ Khor Virap มรดกล้ำค่าของชาวอาร์เมเนียน

ทัศนียภาพอันงดงามเกินบรรยายของ Khor Virap (Խոր Վիրապ) สำนักบวชอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทือกเขา Ararat เป็นฉากหลัง สำนักนักบวชนี้ตั้งอยู่บนที่ราบเนินเขา Ararat แห่งหมู่บ้าน Pokr Vedi ทางใต้ของประเทศ Armenia ห่างจากเมือง Artashat ไปทางใต้ราว 9 กิโลเมตร

กรุง Yerevan เมืองหลวงในเทือกเขาคอเคซัสอันน่าค้นหา

กรุง Yerevan (Երևան) คือ เมืองหลวงของประเทศ Armenia ประเทศเกิดใหม่ในแนวเทือกเขาคอเคซัสที่แยกตัวมาจากสหภาพโซเวียต ซึ่งมีภูเขา Ararat ภูเขาไฟบนชายแดนตุรกี-อาร์เมเนียที่ได้ชื่อว่าสวยสมบูรณ์ที่สุดในโลกเป็นฉากหลัง
error: Content is protected !!