Home Tags เที่ยว 1 วัน

Tag: เที่ยว 1 วัน

10 เมืองน่าเที่ยวรอบ Munich แบบไปเช้าเย็นกลับ – one day trip from Munich

เมืองหลวงของรัฐ “Bavaria” (บาวาเรีย) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนีอย่าง “Munich” (มิวนิค) นั้นได้ชื่อว่าเป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะนอกจากเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศของทวีปยุโรปแล้ว ในเขตเมืองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งด้วยเช่นกัน
error: Content is protected !!