Home Tags วางแผน

Tag: วางแผน

5 เส้นทาง “เที่ยวเอง” ในยุโรปที่น่าจับตามอง

จากบทความก่อนเกี่ยวกับเรื่อง "8 เส้นทาง เที่ยวเอง ยอดนิยมในยุโรปสำหรับผู้เริ่มต้น” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้ "เที่ยวเอง” อยากรวบรวมเส้นทางเดินทางอื่นๆ ในทวีปยุโรปที่น่าสนใจรองลงมาจากเส้นทางหลักๆ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ สำหรับคนที่ไปเที่ยวยุโรปมาหลายรอบแล้ว

8 เส้นทาง “เที่ยวเอง” ยอดนิยมในยุโรป สำหรับผู้เริ่มต้น

เมื่อพูดถึง “ยุโรป” หลายคนคงคิดว่าต้องใช้เงินและเวลานานสำหรับการไปแต่ละครั้ง หรือบางกลุ่มก็อาจไม่รู้ว่าควรไปเส้นทางไหนดีบ้างเพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลาย และใช้เวลานานจนเกินไป

เที่ยว (ประเทศ) (จำนวนวันและคืน) ด้วยงบ (ตัวเลข) ทำได้จริงหรือ??

ต้องยอมรับว่ากระแสการรีวิวกระทู้ท่องเที่ยวด้วยการจั่วหัวเรื่องตัวเลขเงินที่ใช้ขึ้นมาเป็นจุดขายนับเป็นสิ่งที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
error: Content is protected !!