Home Tags ฝรั่งเศสใต้

Tag: ฝรั่งเศสใต้

Castelnaud-la-Chapelle เมืองป้อมปราการยุคกลางสุดขลังแห่งฝรั่งเศส

ทัศนียภาพของชุมชน Castelnaud-la-Chapelle ชุมชนในเขตจังหวัด Dordogne แห่งแคว้น Aquitaine ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศฝรั่งเศส ชุมชนที่มีอาณาเขตทั้งหมดประมาณ 21 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาความสูงระหว่าง 51-283 เมตรเหนือจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Céou กับ Dordogne
error: Content is protected !!